Markarbeten i Stockholm

Hansa Holmberg Entreprenad AB är ett väletablerat mark och anläggningsföretag som utför alla typer av arbeten inom vår entreprenads genre: tomtplanering, husgrunder, dränering, kabel och schakt grävning, vatten och avlopps anläggning, snöröjning m.m. Vår maskinpark gör att vi kan åta oss alla storlekar på entreprenad.

Entreprenad sedan 1986

Vi är mark och anläggnings entreprenörer som kombinerar det mindre företagets entusiasm och personliga bemötande med det stora företagens breda erfarenhet och ordning. Hansa Holmberg Entreprenad AB hjälper privatpersoner, företag och kommuner i Stockholm med omnejd, inget jobb är för litet eller stort för oss.

home-content