Vi är ett väletablerat Mark & Anläggningsföretag från Saltsjö-Boo i Nacka som utför alla vanligt förekommande Entreprenadarbeten. Hansa Holmberg Entreprenad AB startades sedan 1986 och tack vare detta har vi idag en lång erfarenhet och bred kompetens som vi kan stoltsera med. Företaget hjälper idag privatpersoner, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, företag och kommuner i Stockholm med omnejd.

Erfarenhet och kunskap

I över 20 år har vi utfört mark och anläggningsentreprenad för Nacka kommun. Vi har genom väl utförda arbeten, tydlig kommunikation och servicekänsla utvecklat verksamheten och jobbar idag med återkommande kunder och genom rekommendation.

Allt inom Markarbeten i Stockholm

Då vi har mer än 10 stycken duktiga anställda lastbilschaufförer, maskinförare och markarbetsspeciallister samt en bred maskin samt lastbilspark är det inget jobb som är för litet eller stort för oss. Vi åtar oss endast entreprenad där vi kan leverera hög kvalitet efter kundens önskemål. Goda referenser finns.

Mark & Anläggnings-tjänster vi utför
 • Schaktning och Tomtplanering
 • Gräventreprenader
 • Husgrunder
 • Dränering
 • Vatten & Avlopp
 • Vägarbeten
 • Vägservice
 • Diken
 • Kabelschakter
 • Grus och jordtransport
 • Snöröjning
 • Halkbekämpning
 • Grusborttagning
 • Sopning
Vägledning

Då vi besitter en stor erfarenhet, kunskap och ni planerar att utföra mark och anläggningsentreprenad så ställer vi gärna upp med rådgivning och projekteringsvägledning. Detta för att uppnå bästa resultat på tid och så kostnadseffektivt som möjligt. Vi utför all vår entreprenad med största noggrannhet för hållbara och bestående resultat.

Fackmannamässigt utförande

Hansa Holmberg Entreprenad AB är medlem i branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME. Vi är kollektivanslutna samt följer branschens riktlinjer inom miljö, säkerhet och teknik. Bolaget innehar erforderliga entreprenad och ansvarsförsäkringar hos If, samt har god ekonomi och F-Skattsedel.

Vill du ha hjälp inom Markentreprenad?

Välkommen att kontakta oss hur vi kan hjälpa dig i nästa entreprenadprojekt!